واحد تضمین کیفیت


تضمین کیفیت در یک نگاه

شرکت نمانور آسیا؛ به منظور ایفای نقش اساسی و مستمر در تامین نیازهای داخلی کشور در صنعت روشنایی؛ توانسته است ارتقای سطح تکنولوژی، دانش فنی و رضایت مشتریان را سرفصل عملکرد خود قرار داده و بیش از هر مولفه دیگری بر روی این موارد اهتمام ورزد.

با توجه به اینکه هدف تضمین کیفیت فراهم نمودن روشی به منظور اطلاع از کیفیت محصول و سنجش وضعيت محصول با وضعيت از پيش تعريف شده و يا استاندارد هاي متداول محيط توسعه می باشد، تضمین کیفیت محصولات تولیدی توسط این شرکت مطابق با معیارها و موازین کیفی درونی شرکت و نیز استانداردها و پارامترهای مدون رایج بین المللی، عاملی اطمینان بخش از کیفیت بالای محصولات برای مشتریان است و ضمن برطرف سازی نیاز به کنترل مستمر بر کیفیت محصول توسط مشتریان، باعث تقلیل نظارت و مداخله مستمر مدیران بر روند کیفی محصولات می گردد.

کسب استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO 9001  در سال 91، علاوه بر استانداردهای داخلی ، دارا بودن امتیاز علامت استاندارد و نشانه مرغوبیت کالا، ارمغان دیگری برای مصرف کنندگان، مشتریان لامپهای کم مصرف، پرسنل زحمتکش و دلسوز  و مدیران محترم شرکت بود که شرکت گواهی دهنده با ممیزی های دوره ای خود ، پایبندی این شرکت به مشتری مداری و ارتقاء سیستم مدیریت تضمین کیفیت را، کنترل و راستی آزمایی نموده و حقانیت اهداف شرکت را تایید می نماید.

مدیریت شرکت با هدف همگام شدن با استانداردهای جهانی و به عنوان راهی در جهت حضور موثرتر در میدان رقابت، استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهISO 17025 ، سیستم پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان (ISO10004) و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان

 (ISO 10002) را در دستور کار خود قرار داده است.  و واحد تضمین کیفیت ضمن نظارت بر حسن اجرای این استانداردها و بررسی عملکرد  صحیح  واحدهای مختلف، به سنجش و پایش روال کاری و حرفه ای سیستم های مدیریتی مستقر شده می پردازد.

واحد تضمین کیفیت با تبدیل شدن به کانونی مطلع و پاسخگو به نمایندگی از طرف شرکت؛ ارتباطی معتمدانه را با مراجع قانونی، مشتریان، گروه های علاقه مند و نیز مجامع و تشکل های علمی مرتبط با سیستم های استقرار یافته در شرکت به وجود آورده است.

تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی بر عملکردها، متناسب با استاندارد و نیز همراستا با برنامه های مدیریت جهت نیل به اهداف کیفی نیز از جمله وظایف واحد تضمین کیفیت محسوب می شود و این واحد مستقیما زیر نظر مدیرعامل که عالی ترین مقام اجرایی شرکت می باشد اداره می گردد  و به واسطه نقش حساس و مهمی که در هدایت و مدیریت سیستمهای مستقر شده در شرکت دارد؛ به عنوان یک واحد مستقل عمل می نماید.

 

 

  

 

خبرنامه

دریافت جدیدترین اطلاعیه ها از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا